Hiện tại siêu thị Quan Nhân hiện có trên 20.000 chủng loại hàng hóa với 30% là hàng nhập ngoại, ...