Đúng nghĩa 1 mét vuông ở đây sẽ cho ra 100 tấm ảnh đẹp.   Sài Gòn là mảnh đất ...