Địa chỉ: 454 Nguyễn Thi Minh Khai, Q.3, TP. HCM Điện thoại: 827 7828 – 839 1208 – 834 1796 ...