Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài Ngành nghề hoạt động: Siêu Thị   Địa chỉ   1231 Quốc lộ ...