Những ngày cuối tuần, Bể bơi của Trung tâm phụ nữ & phát triển, Sense Aqua & Spa, địa chỉ ...