Ở mảnh đất Hà thành, nhắc đến hoa sen người ta lại nhớ ngay đến những địa danh du lịch ...