Sân bay có 3 đường băng, mỗi đường bay dài khoảng 2200m. Hiện nay sân bay được dùng làm sân ...