Tự hỏi rằng Sa Pa tháng 7, Sa Pa của những ngày hạ chưa kịp qua và thu vẫn còn ...