Vậy là đã hai lần tôi tới Sapa vào tháng 6, cái tháng mà trời đủ đẹp, đủ trong, không ...