“Viết khúc tự tình cho ngày hè gay gắt – Mong sương về đem hơi lạnh ghé ngang”, có những ...