Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, SaPa là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, một vùng ...

Sa Pa là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc. Một ...