Tháng 10 Sapa tan trong lúa. Ấy vẫn là những thơ tình dịu dàng nhưng có phần hoang … âm ...

Sa Pa tháng 10 đẹp mơ màng khi trời thu vào độ nồng nàn. Sa Pa tháng 10 cũng mang ...