Vậy là đã hai lần tôi tới Sapa vào tháng 6, cái tháng mà trời đủ đẹp, đủ trong, không ...

Sapa tháng 1, những ngày Sapa được mong đợi nhất trong năm. Khi ấy, Sapa có tuyết. Những hạt tuyết ...