Có nghe chăng lời tự tình của mùa thu đang cất lời trong gió, ẩn mình trong sương và ươm ...