Tổng diện tích khu vực (1 sân chính, 2 sân tập): 17,5 ha   Xem thêm: Các khách sạn giá ...