Sân vận động Tổ Chim (Điểu Sào) nằm giữa lòng thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, đây là công ...