San Thàng là một xã vùng cao thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Nơi đây có 6 dân tộc ...