Những ngày qua, hình ảnh bạn trẻ tại các thành phố lớn xuống đường để “săn” Pokemon đã không còn ...