Sân golf Vungtau Paradise được xây dựng trên địa hình dốc sân vừa phải, nhấp nhô những quả đồi nhỏ, ...