Tam Điệp là thị xã nằm ở phía Nam của tỉnh Ninh Bình. Đây là thị xã nằm ở vị ...