Sân bay Kép là một sân bay chiến đấu quan trọng của Việt Nam trong thời kỳ bảo vệ Miền ...