Chùa Samrong Ek thuộc hệ phái Nam tông (Khmer) với nhiều cây cao bóng cả, gần khu vực ao Bà ...