Nếu đã một lần ghé lên miền sơn cước Sa Pa, hẳn nhiều người vẫn không thể quên được bản ...