Từ khi mới khai trương đến bây giờ – mặc dù chưa được một tuần, nhưng trung tâm thương mại ...

Đôi khi có những tháng ngày bạn sẽ cảm thấy mệt nhoài với cuộc sống đầy bộn bề to toan, ...