Có những lần, bước chân tôi lang thang trên con đường Sài Gòn, ngẩn ngơ chạy theo những suy nghĩ ...