Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết dương lịch 2016, theo thông tin từ UBND thành phố Hồ Chí ...