Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, Sài Gòn bôn ba chật chội, Sài Gòn vội vã một cuộc sống tất ...