Chùa được khởi công xây dựng năm 1744 và người khai sáng là tổ Đạo Minh.Theo lời của các vị ...