Nếu có một nơi làm người ta ngẩn ngơ, gợi nhắc mùa thu đang bước những bước đi đầu tiên, ...