Nhìn về Sài Gòn có lẽ mỗi người sẽ có một cảm nhận và cái nhìn riêng về nó – ...