Khi nhắc về Hà Nội, người ta vẫn thường nhắc về những hàng cổ thụ, về những mùa hoa rải ...