Trồng hoa, kiểng là nghề truyền thống có từ hơn 100 năm nay ở Sa Đéc. Sự tài hoa trong ...

Nói đến hoa và kiểng, người ta không thể không nghĩ đến địa danh Sa Đéc Hơn một trăm năm ...