Những ngày cuối tháng 10, chiếc lá thu vàng còn sót lại đã rụng, gió heo may đang tràn về, ...