Kết hợp với các loại thảo mộc, hoặc thậm chí với rắn và các nguyên vật liệu khác, người Việt ...