Đối với người dân vùng cao, chén rượu ngon trong đời sống là điều không thể thiếu. Chén rượu xuất ...