Ninh Bình không những nổi danh với núi sông, với phong cảnh hữu tình như Tam Cốc Bích Động, Tràng ...