Phan Rang, vùng đất đặc trưng của nắng, gió và cát, như ai đó đã từng nói rằng “nắng như ...