Tháng 9 thu trở mình thức giấc, một mùa lúa chín lại về với những chùng chình thơm ngào ngạt ...