Nếu như miền quê ở đồng bằng được bao phủ bởi những cánh đồng lúa ngút ngàn, mênh mông trải ...