Hàng năm, cứ đến mồng 4 tết âm lịch, dân làng Đồng Kỵ (Tiên Sơn – Bắc Ninh) lại nô ...