Đây được xem là một điểm sáng trong tương lai của du lịch Long An, một địa điểm không thể bỏ ...