Cần Giờ là địa điểm du lịch sinh thái tuyệt vời để khách du lịch từ khắp nơi, đặc biệt ...