Sau những khoảng thời gian học tập và làm việc thì một chuyến đi hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ ...