Chu du đến những miền đất lạ, đặt chân đến những kỳ quan vĩ đại của tạo hóa là ước ...