Mùa hè đến, mùa của du lịch, mùa của rong chơi đây đó để xua tan đi bớt cái nắng ...