Chạy xe trên con đường cát trắng, băng qua những trảng cỏ khô, lách mình giữa tán cây bụi đầy ...

Bình Thuận không chỉ có biển xanh cát trắng mà còn có khu rừng Bưng Thị với con đường cát ...