Đèo Rù Rì với cái tên nghe rất ấn tượng, là con đèo cuối cùng của miền Nam để vào ...