Việt Nam  là 1 trong 20 quốc gia được Tạp chí Du lịch nổi tiếng của Anh – Rough Guides ...