Á Đinh, nơi có độ cao hơn 4 ngàn mét so với mực nước biển, nơi có con đường nhỏ ...