Bên cạnh hình ảnh của một đô thị năng động, trẻ trung, Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh ...